Transwaggon

Osoba kontaktowa Hamburg

TRANSWAGGON GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 115
22083 Hamburg
NIEMCY

Tel:  +49 40 22808-0
E-Mail: info@transwaggon.de

Kierownictwo Spółki

Carsten Schiering
Tel:  +49 40 22808-121
Fax: +49 40 22808-120
carsten.schiering@transwaggon.de

Sprzedaży

Carsten Schiering
Kierownictwo Działu
Tel:  +49 40 22808-121
Fax: +49 40 22808-120
carsten.schiering@transwaggon.de

Dyspozycji

Uwe Schaub
Kierownictwo Działu
Tel:  +49 40 22808-264
Fax: +49 40 22808-213
uwe.schaub@transwaggon.de

Technicznego

Bertram Wieloch
Kierownictwo Działu
Tel:  +49 40 22808-178
Fax: +49 40 22808-170
bertram.wieloch@transwaggon.de

Thomas Zander
Zastępca Kierownika Działu
Tel:  +49 40 22808-177
Fax: +49 40 22808-170
thomas.zander@transwaggon.de


Przetwarzania Danych

Jens Bohl
Kierownictwo Działu
Tel:  +49 40 22808-289
Fax: +49 40 22808-280
jens.bohl@transwaggon.de

Księgowości/Rozliczeń

Andreas Hoops
Kierownictwo Działu
Tel:  +49 40 22808-132
Fax: +49 40 22808-215
andreas.hoops@transwaggon.de


Human Resources Professional

Katja Yeboah-Sonnenburg
Tel:  +49 40 22808-123
Fax: +49 40 22808-120
katja.yeboah-sonnenburg@transwaggon.de