Transwaggon

Osoba kontaktowa Milano

TRANSWAGGON S.p.A
Via Costantino Corti 1
20125 Milano
WŁOCHY

Tel:  +39 02 6966901
Fax: +39 02 69669099
E-Mail: info@transwaggon.it

Kierownictwo Spółki

Andreas Nolte
Tel:  +39 02 696690-90
Fax: +39 02 696690-99
andreas.nolte@transwaggon.it

Dyspozycji

Stefano Haija
Kierownictwo Działu
Tel:  +39 02 696690-20
Fax: +39 02 696690-29
stefano.haija@transwaggon.it

Księgowości/Rozliczeń

Christian Cantaluppi
Kierownictwo Działu
Tel:  +39 02 696690-40
Fax: +39 02 696690-99
christian.cantaluppi@transwaggon.it