Transwaggon

Czy TRANSWAGGON jest firmą-córką Deutsche Bahn (Kolei Niemieckich)?

Nie, TRANSWAGGON nie jest firmą-córką Deutsche Bahn (Kolei Niemieckich) a prywatnym przedsiębiorstwem.

Czy TRANSWAGGON wozi towary niebezpieczne?

Nasze wagony kryte są przystosowane również do transportu towarów niebezpiecznych w formie opakowanej. Duża część naszych wagonów jest  z zasady wyposażona w blachy chroniące przed iskrami  jako wymóg do transportu towarów wybuchowych.

Czy jeżdżą Państwo również do Hiszpanii/Rosji/Wielkej Brytanii/Finlandii?

TRANSWAGGON obsługuje również transporty do i z Hiszpanii, przy czym nasze wagony nie posiadają przestawianych osi lub nie są przestawiane na inny tor z powodu hiszpańskiej szerokości torów. TRANSWAGGON obsługuje swój własny, przez siebie stworzony system z zamiennymi dobudówkami lub organizuje przeładunek na ciężarówki na granicy hiszpańskiej.

Wagony firmy TRANSWAGGON nie są dostosowane, z powodu ich profilu, dla transportów na obszarze Wielkiej Brytanii. Transport do Wielkiej Brytanii może być zaoferowany z naszej strony tylko w ramach transportu modalnego.

Siec kolejowa krajów WNP (1.520 mm),  kolei fińskiej (1.524 mm) a także hiszpańskiej (1.668 mm) dysponują wiekszą szerokością toru (1.520 mm) w porównaniu do innych państw europejskich (1.435 mm). Transporty do krajów WNP odbywają się więc dlatego z reguły na zasadzie transportu kombinowanego z przeładunkiem na granicy.

Czy posiadają Państwo wagony z ryglowanymi ścianami chroniącymi przewożony towar?

TRANSWAGGON dysponuje obecnie ograniczoną liczbą wagonów typu HabiiIIs-6 z ryglowanymi ścianami działowymi.  Seria wagonow typu Habbiins-15 oferuje dodatkowo możliwość ścian zabezpieczających, według zapotrzebowania i na życzenie Klienta. Ponadto TRANSWAGGON dysponuje dużą liczbą innych, skutecznych rozwiązań w celu ochrony załadowanego towaru, w szczególności na potrzeby przewozów przemysłu samochodowego.

Dysponują Państwo wagonami piętrowymi/do głębokich załadunków/kontenerami?

TRANSWAGGON nie oferuje żadnych wagonów piętrowych.

TRANSWAGGON nie dysponuje wagonami do głębokich załadunków jak również tzw. wagonami z niską podłogą.

Jednak oferujemy naszym Klientom jednostki wagonowe TRANSWAGGON 1060, TRANSWAGGON 850, TRANSWAGGON 800  z wysokością ładowną do minimum 80 cm jako odpowiednią alternatywę do transportu wymiarowych towarów i pojazdów.

TRANSWAGGON nie dysponuje wagonami kontenerowymi. Jednak nasze wagony są w stanie transportować kontenery mieszkalne, biurowe oraz budowlane, które nie wymagają specjalnego zabezpieczenia.

Czy TRANSWAGGON oferuje również usługi spedycyjne/ogistyczne?

Tak, na życzenie oferujemy naszym Klientom kompletne usługi spedycyjne i logistyczne.

Czy posiadają Państwo wagony z wózkiem skrętnym, 2- i 4-osiowe?

TRANSWAGGON nie dysponuje wagonami 2-osiowymi.

Tabor składa się z 4-osiowych jednostek wagonowych krótkosprzęgnietych z gatunku Laa…

Czy TRANSWAGGON posiada sprzęt wspomagający załadunek/do zabezpieczania towaru?

Tak, platformy floty TRANSWAGGON  dysponują m.in.systemem przesuwnych klinów służących zabezpieczeniu ogumionych pojazdów kołowych.

Nasza seria wagonów Habiins-15 wyposażona jest w kliny do przymocowania leżących rol papieru. Innych środków pomocniczych do załadunku jak np. łańcuchów, pasów, wózków skrętnych, TRANSWAGGON nie posiada.

Czy TRANSWAGGON przeprowadza załadunki i rozładunki?

Zasadniczo Klient jest odpowiedzialny za załadunek, zabezpieczenie towaru oraz rozładunek, ewentualnie również czyszczenie wagonu. W pojedynczych przypadkach można uzgodnić dodatkowe usługi logistyczne.