Transwaggon

OWH - Ogólne Warunki Handlowe

TRANSWAGGON dostarcza swoje usługi wyłącznie na podstawie aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH).

Dla grupy TRANSWAGGON obowiązują jednorodne OWH. OWH są dostępne w różnych wersjach językowych. Z uwagi na zróznicowane możliwości interpretacji tych wersji, wersja niemiecka jest miarodajnym odniesieniem.

Ogólne Warunki Handlowe dla użytkowania prywatnych wagonów towarowych
OWH dla obszarów transportów czarterowych (krótkoterminowy wynajem na potrzeby jednego transportu) oraz usługi łączone (wynajem na potrzeby jednego transportu połaczony z usługami frachtowymi)
OWH Użytkowanie (PDF)

Ogólne Warunki Handlowe dla przekazania prywatnych wagonów towarowych
OWH dla długoterminowej dzierżawy prywatnych wagonów towarowych
OWH Dzierżawa (PDF)