Transwaggon

Uwarunkowania prawne

Poniżej znajdą Państwo informacje o naszych Warunkach Użytkowania Internetu oraz oficjalne dane (Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych).

A. Warunki Użytkowania Sieci Internetowej firmy TRANSWAGGON

B. Regulations on the General Data Protection Regulation / Privacy Policy (25.05.2018)

A. Warunki Użytkowania Sieci Internetowej firmy TRANSWAGGON

1. Ogólne użytkowanie

Użytkowanie i uruchomienie strony internetowej TRANSWAGGON podlegają poniższym warunkom. TRANSWAGGON nie uznaje warunków innych niż Warunki Użytkowania Internetu (tzn.obowiązującej Ustawy o Handlowej Wymianie Danych za pośrednictwem internetu – przyp.tłum.), chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Warunki te obowiązują dla wszystkich części i zawartości oferty firmy, w postaci online, na stronie internetowej TRANSWAGGON.

2. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do tworzenia i treści tejże strony pozostają po stronie TRANSWAGGON oraz podlegają Prawu Autorskiemu oraz innym ustawom służącym ochronie własności intelektualnej. Kopiowanie i pobieranie zawartości strony lub jej części jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego przez Użytkownika, chyba, że TRANSWAGGON zezwoli na jakiekolwiek inne działanie w tej kwestii (np.w przypadku zachęcenia do pobrania określonych formularzy lub informacji).

Bezwzględnie zabronione jest powielanie, wrowadzanie zmian lub inne użycie na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności udostępnianie za opłatą.

3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej nasze serwery gromadzą w standardowym wymiarze nazwę dostawcy Państwa serwisu internetowego, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzacie, nasze strony, jakie Państwo przeglądacie jak również datę i czas trwania Państwa bytności na naszej stronie. Ponadto dane osobowe są przez nas zachowane tylko wtedy, kiedy Państwo podadzą je z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestracji, ankiety czy zawarcia umowy. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten sie unter Punkt B - Regelungen zur Datenschutzgrundverordnung vom 25.05.2018.

4. Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych oraz celowość

TRANSWAGGON wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów technicznej administracji stronami Web, do administrowania danymi Klienta oraz do celów marketingowych, każdorazowo, tylko w wymiarze koniecznym w danym przypadku oraz tylko w przypadku Państwa wyraźnej zgody. Pobieranie bądź przekazywanie danych osobowych dla instytucji państwowych lub władz nastepuje tylko w przypadku wiążacych, wymuszających to, narodowych przepisów prawnych. Nasi współpracownicy sa zobowiązani do zachowania poufności.

5. Odniesienia

W przypadku, jeśli w/w strona odsyła, za pośrednictwem osób trzecich, na inne strony internetowe, TRANSWAGGON zaznacza wyraźnie, iż nie ma w żadnym wymiarze wpływu na formę i treści stron powiązanych z naszą stroną Web. W związku z tym TRANSWAGGON dystansuje się od wszelkich treści oraz redakcyjnej odpowiedzialności względem wszystkich stron internetowych powiązanych z w/w stroną Web. Wszelkie odniesienia i linki wynikają wyłącznie z niewiążących celów informacyjnych i serwisowych, bez przywłaszczania sobie tych treści przez TRANSWAGGON.

6. Nieponoszenie odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje

Również jeśli wyjdziemy z założenia, iż podane przez nas informacje są adekwatne, mogą zawierać błędy i niedociągnięcia. TRANSWAGGON nie odpowiada za prawidłowość informacji i treści na stronie TRANSWAGGON lub skutków, jakie wynikły z użytkowania tychże informacji i treści. Informacje te i treści powstają wyłacznie z powodów serwisowych. W szczególności nie będą zmieniane: obowiązek monitorowania oraz powinności przekazywane na mocy umowy Partnerom handlowym firmy TRANSWAGGON, za pośrednictwem oferty serwisowej firmy TRANSWAGGON. Nie wynika tu żadna gwarancja, czy to jasno wyrażona, czy nie wyrażona.

7. Awarie techniczne

TRANSWAGGON nie ponosi odpowiedzialności zarówno za awarie techniczne, jak i te poza obszarem wpływu firmy TRANSWAGGON.

8. Dostęp do stron chronionych hasłem lub zabezpieczonych w inny sposób

Dostęp do chronionych hasłem lub zabezpieczonych w inny sposób stron niniejszej Website jest dozwolony tylko dla osób do tego uprawnionych.

9. Prawo do zastosowania/Właściwość miejscowa sądu

Dla użytkowania strony internetowej firmy TRANSWAGGON wyłącznie obowiązującym jest prawo niemieckie. Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych wynikających z użytkowania strony internetowej jest sąd w Hamburgu/Niemcy.

(Stan: grudzień 2007)

B. Regulations on the General Data Protection Regulation / Privacy Policy (25.05.2018)

The use of the Internet pages of the TRANSWAGGON GmbH is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to the TRANSWAGGON GmbH. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, the TRANSWAGGON GmbH has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

 

1. Definitions

The data protection declaration of the TRANSWAGGON GmbH is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we use the terminology in the sense of the GDPR (article 4).

 

2. Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

TRANSWAGGON GMBH
Heinrich-Hertz-Straße 115, 22083 Hamburg
Deutschland

Represented by the managing director

Carsten Schiering

Tel.: +49 40 22808-0
E-mail: info@transwaggon.de
Website: www.transwaggon.de

Name of the responsible for data processing

Jens Bohl (Authorized signatory and manager of IT department)
Tel.: +49 40 22808-0
E-Mail: jens.bohl@transwaggon.de

Name of the  Data Protection Officer

Martina Grützner Tel: +49 40 22808-0
E-Mail: martina.gruetzner@transwaggon.de

 

3. Cookies

The Internet pages of the TRANSWAGGON GmbH use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the data subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the TRANSWAGGON GmbH can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

 

4. Collection of general data and information

The website of the TRANSWAGGON GmbH collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the TRANSWAGGON GmbH does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack.

 

5. Contact possibility via the website

The website of the TRANSWAGGON GmbH contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

 

6. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

 

7. Rights of the data subject / Information obligations of TRANSWAGGON

a)    Right of confirmation

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact our  Data Protection Officer or any employee of the controller.

b)   Right of access

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

 • the purposes of the processing;

 • the categories of personal data concerned;

 • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;

 • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;

 • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;

 • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

 • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;

 • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22 (1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact our  Data Protection Officer or any employee of the controller.

 

c)    Right to rectification

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact our  Data Protection Officer or any employee of the controller.

 

d)   Right to erasure (Right to be forgotten)

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

 • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
 • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6 (1) of the GDPR, or point (a) of Article 9 (2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.

 • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21 (1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21 (2) of the GDPR.

 • The personal data have been unlawfully processed.

 • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.

 • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8 (1) of the GDPR.

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the TRANSWAGGON GmbH, he or she may, at any time, contact our  Data Protection Officer or any employee of the controller. The  Data Protection Officer of TRANSWAGGON GmbH or any employee shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

 

e)    Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
 • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.

 • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.

 • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21 (1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the TRANSWAGGON GmbH, he or she may at any time contact our  Data Protection Officer or any employee of the controller. The  Data Protection Officer of TRANSWAGGON GmbH or any employee will arrange the restriction of the processing.

 

f)     Right to data portability

Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6 (1) of the GDPR or point (a) of Article 9 (2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6 (1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20 (1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact our  Data Protection Officer or any employee of the TRANSWAGGON GmbH.

 

g)   Right to object

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6 (1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

The TRANSWAGGON GmbH shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the TRANSWAGGON GmbH for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89 (1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact our  Data Protection Officer of the TRANSWAGGON GmbH or any employee. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 

h)   Right to withdraw data protection consent

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact our  Data Protection Officer or any employee of the TRANSWAGGON GmbH.

 

8. Data protection for applications and the application procedures

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be erased immediately, at the latest six months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

 

9. Legal basis for the processing

Art. 6 (1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6 (1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6 (1) lit. c GDPR.

In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6 (1) lit. d GDPR.

Finally, processing operations could be based on Article 6 (1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

 

10. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6 (1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

 

11. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

 

12. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Our  Data Protection Officer clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

 

13. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.