Transwaggon

Grupa kapitałowa TRANSWAGGON

 • Obszar działalności grupy TRANSWAGGON
 • Grupa kapitałowa w skrócie (lokalizacje i organizacja)
 • Działalność na rynku europejskim
 • Realizacje specjalne dla określonych klientów

Obszar działalności grupy TRANSWAGGON

TRANSWAGGON od 54 lat specjalizuje się w udostępnieniu w całej Europie wagonów towarowych do transportu wszelkiego rodzaju produktów suchych. Z biegiem lat działalność główna została wzbogacona o specjalistyczne usługi szynowe.

Grupa TRANSWAGGON w ramach tych usług korzysta dziś z ok. 13.500 nowoczesnych wagonów towarowych. Jest to ok. 1.700 platform i ok. 11.800 wagonów krytych z rozsuwanym dachem lub przesuwnymi drzwiami. W znacznej części wagony wyposażone są w szereg urządzeń, ułatwiających załadunek i zabezpieczenie ładunku.

TRANSWAGGON to synonim rozwiniętej technologii wagonów i doświadczonych ekspertów, umożliwiających opracowywanie indywidualnych rozwiązań wszelkich zadań z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu szynowego. W końcu to klient decyduje o wyborze odpowiedniego typu wagonów, sposobie i okresie ich użytkowania i o innych usługach kolejowych.

Prócz indywidualnych projektów odpowiednich środków transportu szynowego i wieloletniej organizacji i utrzymania ruchu wagonów TRANSWAGGON prowadzi ukierunkowane prace rozwojowe nad własnymi wagonami.

TRANSWAGGON wykorzystuje swój park maszynowy w całej Europie, opierając się na zdecentralizowanej strukturze własnych dyspozytorni; z reguły zsieciowaych z kolejami, lub ich odpowiednimi agentami.

Specjalny system kontroli wagonów TRANSWAGGON – WOPS wyposażony jest wew własny interfejs internetowy (Customer Information System CIS), umożliwiający klientom o odpowiednich uprawnieniach wgląd w aktualny stan wagonów.

Grupa TRANSWAGGON  świadczy usługi dla niemal wszystkich branż. Szczególnie znaczenie mają: branża papiernicza i drzewna, przemysł motoryzacyjny i branża pojazdów użytkowych (w tym maszyn rolnych) oraz sektor towarów konsumpcyjnych.

Grupa kapitałowa w skrócie

Spółka Waggon Holding AG, Zug (CH) jako holding finansowy zarządza jednostkami operacyjnymi grupy TRANSWAGGON. Do jednostek operacyjnych zaliczane są zakłady, zajmujące się zarówno obsługą klienta, jak i dyspozycją wagonów w odpowiednim regionie.


Przy realizacji transportów zakłady otrzymują również wsparcie od agentów grupy TRANSWAGGON lub od zatrudnionych przez nią agentów zewnętrznych.

Działalność na rynku europejskim

Grupa TRANSWAGGON świadczy swoje usługi w ramach europejskiej sieci zakładów i agentów.

W ofercie znajdują się charakterystyczne usługi, związane z transportem szynowym towarów suchych. W pierwszej kolejności należy do nich dobór środka transportu, odpowiednio do specyficznych wymagań klienta. Usługi TRANSWAGGON polegają zwykle przede wszystkim na

 • fachowym doradztwie w zakresie optymalnego (dla danego ładunku) typu wagonów, ułatwień załadunku i zabezpieczenia ładunku.

Klienci TRANSWAGGON mogą zadecydować o okresie i sposobie użytkowania wagonów. Należy przy tym zasadniczo rozróżnić pomiędzy:

 • wynajmem długoterminowym wagonów charakterystycznych dla danego klienta (przekazanie)
 • usługami czarterowymi (wynajem na jedną podróż); w formie zryczałtowanej lub w oparciu o doby.

Oferty te mogą być uzupełnione o dalsze usługi indywidualne do: 

 • pakietu usług szynowych (wraz z frachtami, opłatami pobocznymi itp.),
 • pakietu usług spedycyjnych wraz z innymi usługami dodatkowymi w zakresie transportu szynowego (przeładunek, dowóz i odwóz itp).

TRANSWAGGON świadczy usługi na podstawie jednolitych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH)

TRANSWAGGON pozostawia wybór operatora transportu kolejowego (EVU) z reguły zamawiającemu lub wysyłającemu. Tym niemniej z prawa do wyboru EVU wynikają również dodatkowe warunki odpowiedzialności, w szczególności, gdy zatrudniony EVU nie przyłącza się do ogólnej umowy użytkowania (GCU).

W przypadku dalszych pytań o nasze usługi, prosimy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta/sprzedaży w odpowiednich jednostkach. Można tam otrzymać wsparcie i pomoc.

Realizacje specjalne dla określonych klientów

Wymagania klienta w stosunku do transportu kolejowego, załadunku na wagony towarowe i rozładunku z wagonów towarowych są dziś bardzo zróżnicowane.

Poniżej, w formie przykładu, przedstawiamy projekty, realizowane dla przemysłu motoryzacyjnego i logistyki kolei.

Lokalizacje

 • Hamburg
 • Helsingborg
 • Milano
 • Paris
 • Zug