Transwaggon

Profile - granice obciążeń

Ograniczenia w wyborze wagonów w związku z relacją

W europejskiej sieci kolejowej, ze względów historycznych, występuje z jednej strony różny rozstaw szyn, a z drugiej różne profile skrajni.

Wagony TRANSWAGGON przeznaczone są do stosowania na torach normalnych (1.435 mm). Tory o innej szerokości występują w Finlandii (1.524 mm) i w Hiszpanii (1.668 mm) a także w krajach graniczących z Polską na wschodzie. Dla ruchu kolejowego w Hiszpanii i Finlandii TRANSWAGGON dostarcza wagony ze zmiennymi nadbudowami lub podwozia o zmiennym rozstawie.

Z uwagi na ograniczony profil skrajni na wyspach brytyjskich zastosowanie wagonów TRANSWAGGON w Wielkiej Brytanii nie jest możliwe. Wszystkie wagony o profilu G1 (profil międzynarodowy) mogą być natomiast bez problemów stosowane w Europie). Wagony o dużej pojemności profilu G2 nie mają homologacji do stosowania we Francji, Włoszech, Belgii i Szwajcarii i nie mogą być tam kierowane.

Na ilustracji widać międzynarodowy wymiar ładunkowy (profil G1 Profil) i niemiecki wymiar ładunkowy (profil G2).

Ponadto TRANSWAGGON obsługuje szereg wagonów z dodatkowymi nadbudówkami, które są dopuszczone do ruchu tylko na określonych odcinkach.