Transwaggon

Customer Information System (CIS)

TRANSWAGGON proponuje korzystanie z informacyjnego portalu internetowego dla klientów.
CIS umożliwia zarejestrowanym użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach dostęp przez adres internetowy


do aktualnych danych o stanie systemu operacyjnego grupy TRANSWAGGON.Für unsere Kunden werden dort die administrativen Abläufe rund um den Schienengütertransport transparent abgebildet.

Nasi klienci znajdą tam wygodne zestawienie wszystkich procedur administracyjnych, związanych z transportem szynowym.

System oferuje:

 • aktualne dane z naszej dyspozytorni (TRANSWAGGON – wszystkie jednostki)
 • komunikaty lokalizacyjne kolei
 • ETA (obliczone przez system czasy przyjazdu)
 • możliwości wyboru/filtrowania określonych transportów według jednego lub wielu kryteriów (dynamiczne przygotowanie pól wprowadzania)
 • bieżące aktualizacje
 • możliwość eksportu do plików excel i PDF
 • szyfrowanie danych
 • autoryzacja użytkownika przez login i hasło.

System oferuje ponadto:

 • aktualne dane z naszego działu dyspozycji (TRANSWAGGON – wszystkie jednostki)
 • komunikaty lokalizacyjne kolei
 • ETA (obliczone przez system przewidywane czasy przybycia)
 • możliwości wyboru/filtrowania określonych transportów według jednego lub wielu kryteriów (dynamiczne przygotowanie pól wprowadzania)
 • bieżące aktualizacje
 • możliwość eksportu do plików excel i PDF
 • szyfrowanie danych
 • autoryzacja użytkownika przez login i hasło.

Dostęp do systemu internetowego wymaga loginu i hasła, udostępnianego przez TRANSWAGGON.

Aby skorzystać z dostępu testowego prosimy o kontakt.